اهدا کمک های اهدا کنندگان به کانون هموفیلی

در تاریخ 27 اردیبهشت سال 95، مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال توسط اهداکنندگان مرکز2 بیودارو به کانون بیماران هموفیلی تحویل گردید. این مبلغ توسط صندوقی که به همین عنوان در مرکز 2 تعبیه شده است جمع آوری شده و توسط آقای ادیبی نماینده کانون، تخلیه و شمارش گردید. از طرف مدیریت و پرسنل بیودارو از شما یاوران گرانقدر که با جان و مال خود بیماران را یاری می نمایید تقدیر و تشکر و قدردانی مینماییم.

 

با درود بیکران

روابط عمومی مرکز دو بیودارو

منو

اهداي پلاسما تداوم بخش زندگي بيماران خاص

Back to Top

Template Design:Dima Group