۹۰% حجم پلاسما را آب تشکیل می دهد( از کل حجم ۸/۲ لیتر پلاسما ۷۶/۲ لیتر آن را آب و املاح تشکیل می دهد.)
۷% پروتئین و کلوئیدها ( میزان پروتئین های پلاسما ۱۹۰ گرم)
۲-۳% هورمونها و ویتامین ها

پروتئیـن های موجود در پلاسمــا

-پروتئین های اصلی
-آلبومین
IgG-
-مهار کننده های پروتئاز
-فاکتور VII
-فاکتور VIII
-فاکتور IX
-فاکتورX
-فاکتورV
-پلاسمینوژن
-فیبرینوژن
-پروترومبین

در این روش با استفاده از تکنولوژی پیشرفته دستگاه های پلاسمافرزیس و با کاربرد ست های استریل یک بار مصرف برای هر اهداء کننده پلاسما، ابتدا خون اهداء کننده ازطریق شلنگ استریل داخل محفظه سانتریفیوژ یک بار مصرف شده و پس از جداسازی پلاسما، باقیمانده سلول های خونی توسط محلول استریل نرمال سالین شسته شده و از طریق همان شلنگ خون گیری به اهداء کننده بازگردانده می شود. این عمل چند بار تکرار شده ودر انتها حدود ۷۵۰ میلی لیتر پلاسما جمع آوری می شود.از آنجا که در این روش به سلول های خونی آسیبی وارد نمی شود، یک اهداء کننده سالم می تواند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا سالانه ۲۴ بار پلاسما اهداء نماید.

هم اکنون در تمام کشورهای پیشرفته دنیا برای جبران هزینه های ایاب و ذهاب و وقت صرف شده توسط اهداء کنندگان دائم (ونه برای جبران عمل انسانی اهداء)، این اهداء کنندگان مستمرکه تحت مراقبت های پزشکی مداوم قرار دارند، مورد تشویق های مادی و معنوی قرار می گیرند.

Call Now Buttonجهت تماس با ما اینجا کلیک کنید