اینتراتکت

داروهای مشتق پلاسما

تهیه شده از پلاسمای ایرانی حاوی ۵۰گرم پروتئین پلاسما در هر میلی لیتر (بیش از ۹۶ درصد lgG) با نام تجاری اینتراتکت تولید شرکت بیوتست آلمان

 • درمان جایگزینی :
  الف ـ سندروم‌های نقص ایمنی اولیه از قبیل: ( فقدان و یا کمبود مادرزادی گاماگلوبولین خون، نقص ایمنی متغیر شایع، نقص ایمنی مرکب شدید، سندرم Wiskott Aldrich)
  ب ـ میلوما یا لوسمی لنفوسیتی مزمن توام با کاهش گاماگلوبولین خون ثانویه شدید و عفونت‌های راجعه
  ج ـ کودکان با سندروم نقص سیستم ایمنی اکتسابی مادرزادی و عفونت‌های راجعه
 • تنظیم سیستم ایمنی :
  الف ـ پوپورآ ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (ITP) در کودکان یا بزرگسالان با ریسک بالای خونریزی.
  ب ـ سندرم گیلن باره
  ج ـ بیماری کاوازاکی
 • پیوند آلوژنیک مغز استخوان

هموناین

هموناين

تهیه شده از پلاسمای ایرانی حاوی کنستانتره فاکتور IX  انعقادی به میزان ۵۰۰ واحد بین المللی در هر ویال با نام تجاری هموناین

هماکتین  

هماكتين

تهیه از پلاسمای ایرانی حاوی کنستانتره فاکتور VIII  انعقادی به میزان ۵۰۰ واحد بین المللی در هر ویال با نام تجاری هماکتین

هپاتکت   

هپاتكت
این فرآورده حاوی مقدار زیادی از آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B می باشد.

این فرآورده برای پیشگیری از بیماری هپاتیتB در موارد ذیل مصرف می شود: بعد از تماس تزریقی(سوزن تزریق یا تصادفی)، تماس غشاء مخاطی(ترشح تصادفی مایع)، تماس جنسی یا تماس خوراکی(استفاده از پیپت) با مواد HBsAg مثبت مثل خون، پلاسما یا سرم، در نوزادان متولد شده از مادران HBsAg مثبت، افراد در معرض خطر با عفونت هپاتیت B. تجویز ایمنوگلوبولین هپاتیت B قبل یا همراه واکسن هپاتیت B نه تنها با ایجاد پاسخ ایمنی فعال نسبت به واکسن تداخل ندارد، بلکه دستیابی سریع به سطوح لازم پادتن ضد هپاتیت را موجب می شود.

Call Now Buttonجهت تماس با ما اینجا کلیک کنید