داروی اینتراتکت

داروی هموناین

داروی هماکتین

داروی هپاتکت

کلیه این داروها از پلاسمای اهدایی شما تولید می گردد و جزو داروهای حیاتی بیماران خاص می باشد.