مراحل اهدای پلاسما

از طریق این شماتیک می توانید از زمان ورود به مرکز اهدای گلاسمای بیودارو تا زمان خروج را مشاهده کنید. پس از ورود به مرکز و دریافت نوبت و تکمیل فرم های مربوطه واحد پذیرش ثبت نام اولیه شما را انجام می دهد و به اتاق پزشک ارجاع داده می شوید. در اتاق پزشک ضمن بررسی موارد لازم در صورت امکان انجام اهدا به سالن اهدای پلاسما ارجاع داده خواهید شد. پس از اهدای پلاسما پاداش دریافت خواهید کرد.