شماتیک اهدای پلاسما

-اهداء کننده باید به سوالات شفایی که توسط پرستار پذیرش در خصوص سلامت اهداء کننده پرسیده می شود پاسخ دهد.

 -پرسشنامه اهداءکننده بار اول، اطلاعات مربوط به ایدز و هپاتیت و رضایت نامه اهداء جهت تکمیل و امضاء به اهداء کننده داده می شود.

 -مشخصات فردی اهداءکننده شامل نام، نام خانوادگی، آدرس، سن و…درسیستم کامپیوتریPC-Blut ثبت   می شود.

 -از چهره اهداءکننده عکس گرفته شده، کارت شناسایی او اسکن می شودو درسیستم کامپیوتری ثبت می گردد.

 -اهداء کننده ای که قبلاً در سیستم ثبت شده و از اهداء منع شده باشد مجدداً نمی تواند در سیستم ثبت شود.

 -علائم حیاتی اهداء کننده از قبیل نبض، فشار خون و دمای بدن اندازه گیری شده و در درسیستم کامپیوتری ثبت می گردد.

  -از نوک انگشت اهداءکننده توسط لنست نمونه خون جهت آزمایش ساده خون گرفته می شود.

  -نمونه خون توسط دستگاه سیسمکس آنالیز شده و نتایج آن درسیستم کامپیوتری ثبت می گردد.

  -فرم شناسایی اهداء برای اهداءکننده صادر می شود.

  -اهداء کننده به جهت انجام معاینات بالینی به اتاق پزشک راهنمایی می شود.

  -پزشک مرکز با انجام معاینات بالینی و بررسی پرونده اهداء کننده صلاحیت اهداء کننده را برای اهداء پلاسما ارزیابی می کند.

  -صلاحیت اهداء با چاپ یک سری لیبل با نام Walking Document توسط پزشک مرکز انجام می گیرد.

  -اهداء کننده جهت اهداء پلاسما به سالن اهداء راهنمایی می گردد.

 -مشخصات اهداء کننده جهت اطمینان از بروز خطاهای احتمالی مجدداً کنترل می گردد.

  -اقلام یکبار مصرف استریل لیبل دار شده و روی دستگاه جمع آوری کننده پلاسما (پلاسمافرزیس) نصب می گردد.

  -اهداء کننده بر روی صندلی اهداء نشسته و ست اهداء توسط سوزن به اهداء کننده متصل می گردد.

  -قبل از شروع فرآیند پلاسمافرزیس نمونه خون از اهداء کننده جهت انجام آزمایشات سرولوژی گرفته می شود.

  -فرآیند جمع آوری پلاسما شروع شده و در ۴ الی ۵ فاز مقدار پلاسمای برنامه ریزی شده از قبل از اهداء کننده گرفته می شود.

  -بعد از پایان پلاسمافرزیس محل رگ گیری پانسمان شده و از پلاسمای اهدایی جهت انجام آزمایشات ویرولوژی نمونه پلاسما گرفته شده به همراه نمونه خون به آزمایشگاه ارسال می گردد.

  -اهداء کننده مجدداً به سالن پذیرش راهنمایی می گردد.

  -علائم حیاتی اهداء کننده جهت اطمینان از سلامت اهداء کننده مجدداً کنترل می گردد.

  -به اهداء کننده جهت مراجعه بعدی وقت قبلی داده می شود.

  -در تمام مدت حضور اهداءکننده در مرکز از اهداءکننده با آبمیوه و بیسکویت پذیرایی می گردد.

  -جهت قدردانی از اهداء کننده و جبران قسمتی از زحمات ایشان مبلغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می گردد.

Call Now Buttonجهت تماس با ما اینجا کلیک کنید