پلاسما چیست ؟

 

هر فرد بالغ حدود ۵ لیتر خون دارد خون از دو قسمت سلولی و پلاسمایی تشکیل شده است.

عناصر سلولی حدود ۴۴%حجم خون را تشکیل می دهد که شامل :

گلبولهای قرمز با طول عمر ۱۲۰ روز مسئول اکسیژن رسانی به سلول های بدن

گلبولهای سفید با طول عمر ۹-۳ روز مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی

و پلاکتها با طول عمر ۱۰-۷ روزدر بند آوردن خونریزی دخالت دارند.

پلاسما ۵۶%حجم خون را تشکیل می دهد که ۹۰% آن آب و ۱۰% بقیه شامل املاح، قند، چربی و پروتئین هائی نظیر فاکتور های انعقادی، آنتی بادیها و …. می باشد. همچنین عناصر سلولی در پلاسما شناورند.

تعریف پلاسما فرزیس

طب انتقال خون در رابطه با انتخاب و مصرف مناسب از خون و سلول ها و همچنین فرآورده های آن جهت پیشگیری و درمان می باشد.تهیه فرآورده های خون به جای خون کامل یکی از چالش های مهمی است که مراکز انتقال خون کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند . بسیاری از این کشورها هنوز فاقد شاخص های بنیادی لازم جهت راه اندازی پالایشگاه هستند امروز فرآورده های پلاسما قسمت عمده ای از دارو های مورد مصرف را تشکیل می دهند. بر این اساس مقامات بهداشتی و سازمان های مسئول تهیه به دنبال تولید این فرآورده ها می باشند.

از مجموع ۵ لیتر خون تام در یک فرد بالغ ۸/۲ لیترآن را پلاسما تشکیل می دهد که در عمل ۵۶% از حجم خون را شامل می شود.ترکیبات عمده پلاسما شامل ۹۰% آب و ۷% پروتئین و کلوئید (میزان پروتئین پلاسما ۱۹۰ گرم ) و ۲-۳% هورمون ها و ویتامین ها تشکیل می دهد.

جهت استفاده از پلاسما ملزم به جدا کردن آن می باشیم که یرای نیل به این هدف از روش پلاسما فرزیس استفاده می کنیم. پلاسما فرزیس از کلمه Apheresis به معنی جدا سازی مشتق می شود.آفرزیس مانند فلبوتومی جهت درمان بیماران استفاده می شد ولی بعدا” جهت جمع آوری اجزاء خونی جهت انتقال خون کاربرد های بیشتری پیدا نمود. پلاسمافرزیس برای نیل به دو هدف انجام می گیرد:

درمانی Therapeutically: جهت درمان بیماری های اتوایمیون برای خارج ساختن آنتی بادی ها استفاده می شود که در اکثر این بیماری ها هدف اصلی درمان کاهش مواد سلولی در گردش است که مسئولیت مستقیم پروسه بیماری به عهده آنها می باشد.

پالایشFractionation: فرآوری پلاسما جهت استفاده از اجزاء اختصاصی آن می باشد. پلاسمافرزیس با این اهداف به دو روش دستی(Manual) و ماشینی صورت می گیرد. پلاسمافرزیس با روش ماشینی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و با به کارگیری ست های استریل یک بار مصرف صورت می گیرد.

Call Now Buttonجهت تماس با ما اینجا کلیک کنید