خوب است بدانید که:

-مایع خون پلاسما نام دارد.

-از پلاسما داروهایی تهیه می گردد که ادامه حیات تعدادی از بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی وابسته به این داروهاست.

-بعضی از این بیماران مجبور به تزریق روزانه و یا هفتگی این داروها هستند.

-این داروها به مقدار محدود در دنیا تهیه میشود لذا خرید آنها به سادگی امکان پذیر نمی باشد.

-برای خرید این داروها سالانه ده ها میلیون دلار ارز از کشور خارج می گردد.

-برای دریافت پلاسما از فرد اهداءکننده از روش پلاسمافرز استفاده شود.

-در روش پلاسمافرز فقط بخشی از پلاسما از خون اهدا کننده جدا می گردد.

 -در پلاسمافرز از مدرن ترین تجهیزات استفاده می گردد.

-کل فرایند اهدا در یک سیستم بسته و کاملا" استریل انجام می گیرد.

-با هر بار اهدا ، نمونه خون اهدا کننده آزمایش شده و وی از سلامت خود با خبر می شود.

-کل فرایند اهدای پلاسما یک ساعت طول می کشد.

-پلاسمای مردم ایران از سالمترین پلاسماهای جهان است.

- طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی مردم هر کشور باید خون و فراورده های پلاسمایی مورد نیاز بیمارانشان را تامین نمایند.

-بسیاری از مردم دنیا پلاسمای خود را اهدا می کنند.

- بدن ما پلاسمای اهدا شده را ظرف 72-48 ساعت مجددا" تامین می کند.

-طبق استاندارد های جهانی هر فرد سالم به طور متوسط می تواند دو بار در هفته پلاسما اهدا نماید.

-شما با اهدای پلاسمای سالم خود می توانید در بهتر زیستن بیماران نیازمند به داروهای مشتق از پلاسما کمک کنید.

-علاوه بر اجر معنوی در هر بار اهدا هزینه ایاب و ذهاب اهدا کننده پرداخت می گردد.

-با اهدای پلاسما در داخل کشور دسترسی بیماران به داروهای مشتق از پلاسما آسان تر می گردد.

 

 پلاسمای ایرانی بهترین انتخاب برای بیماران ایرانی است.