فرم درخواست نوبت اهدای پلاسمای خون

فرم درخواست نوبت اهدای پلاسمای خون

این فرم تنها به منزله ارسال درخواست می باشد. تایید نهایی تنها بعد از تماس کارشناسان روابط عمومی ثبت نهایی خواهد شد. در صورت وجود هر گونه سوال با شماره تلفن های مراکز تماس حاصل فرمائید.