ثبت درخواست اهدای پلاسمای بیماران درمان شده کووید19

ثبت درخواست اهدای پلاسمای بیماران درمان شده کووید19

بیماران بهبود یافته از بیماری کووید19