در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۹۵، مبلغ هشت میلیون و هفتصد هزار ریال توسط اهداکنندگان مرکز۲ بیودارو به کانون بیماران هموفیلی تحویل گردید. این مبلغ توسط صندوقی که به همین عنوان در مرکز ۲ تعبیه شده است جمع آوری شده و توسط آقای ادیبی نماینده کانون، تخلیه و شمارش گردید. از طرف مدیریت و پرسنل بیودارو از شما یاوران گرانقدر که با جان و مال خود بیماران را یاری می نمایید تقدیر و تشکر و قدردانی مینماییم.

Call Now Buttonجهت تماس با ما اینجا کلیک کنید