نظارت ممیزین وزارت بهداشت

ممیزی سازمان غذا و دارو از مراکز اهدای پلاسمای بیودارو

در چند روز گذشته ممیزین محترم سازمان غذا و دارو از مراکز بیودارو بازدید نموده و کلیه قسمت های آن را مورد ارزیابی قرار دادند. هدف از این ممیزی ها رعایت استانداردهای مراکز پلاسما فرزیس و انجام دقیق آزمایش ها در طول سال و استفاده از تجهیزات استاندارد و به [...]

بیشتر بخوانید