پوستر مستند نوش دارو

روایت تاریخچه پر فراز و نشیب صنعت پلاسمای خون در ایران

مستند نوش دارو روایت تاریخچه پر فراز و نشیب صنعت پلاسمای خون نوش دارو مستندی ساخته شده برای روایت صنعت پلاسمای خون است که از شبکه مستند قرار است پخش شود. نوش دارو از ماجرایی با عنوان مشهور خون های آلوده شروع می شود که اصلا این گونه نبوده و [...]

بیشتر بخوانید