جلسه با مدیران بیودارو

حضور اعضای هیئت مدیره بیودارو در مرکز یک اهدای پلاسما

در روز 4 بهمن تعدادی از اعضای هیئت مدیره بیودارو در مرکز یک حضور یافته و با مدیریت محترم عامل و معاونت اجرائی دیدار نمودند. در این دیدار صحبت های زیادی در خصوص مسائل و مشکلات مجموعه بیودارو با این اعضا انجام شد. دو نفر از این اعضا که از [...]

بیشتر بخوانید