روز پرستار

چشم به آسودگی بر مبند، خواب را بگو که به غفلت بر چشمت پا ننهد، خستگی را بگو که در تو راه نیابد که بیماران، دل به مهر و صبوری تو بسته اند، و چشم های نگران بسیاری در انتظار بهبود به دست های پر تلاش تو خیره مانده است، بیدار باش و صبور، دست به دعا بردار که او یاری ات کند، دستت را به مهر خودش زنده سازد، و چشمت را از نور ایمانش لبریز کند، دل به اجابت او بسپار که او نیکوکاران را سخت دوست می دارد. روز پرستار فرصتی بود تا مدیران شرکت از زحمات همکاران پرستار تشکر کنند.

با آرزوی بهترینها برای همکاران عزیزمان در شرکت بیودارو

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است