ايده تاسيس شرکت بيودارو با هدف جمع آوري پلاسما و تبديل آن به دارو و در نهايت فراهم نمودن مرهمي بر آلام تعدادي از دردمندان کشور از يک سو و کمک به خودکفائي داروئي، ايجاد اشتغال و انتقال دانش فني پيشرفته و به روز از سوي ديگر، چندين سال پيش شکل گرفت و تا به امروز در راه نيل به اين اهداف مقدس، سختي ها و دشواري هاي زيادي تحمل گرديده است. کارکنان اين شرکت بر خود مي بالند که موفق به راه اندازي مرکزي در کشور اسلامي مان شده اند که هم از منظر نوع فعاليت و هم از جهت استانداردهاي بالاي بين المللي حاکم بر آن نه تنها در کشور ايران بلکه در کل منطقه خاور ميانه کم نظير است و تا به حال بيشتر در انحصار چند شرکت اروپائي و آمريکائي بوده است. اما اين شرکت با پياده سازي اين فناوري پيشرفته و به کارگيري سرسختانه ترين اصول و قوانين بين المللي، گام محکمي را در راستاي معرفي خود به عنوان الگويي مناسب براي امکان دستيابي به مشکل ترين استانداردهاي بين المللي برداشته است. با اين حال هنوز هم معتقديم کيفيت و ارائه خدمات را پاياني نيست و هم پيمان شده ايم که به تلاش خود در جهت تحکيم هر چه بيشتر قوانين و استانداردهاي لازم ادامه دهيم.

شرکت بيودارو با سرمايه گذاري مشترک شرکت هاي بيوتست آلمان (% 49) و ادونسد پلاسماي آلمان (%11 ) و شرکت هولدينگ دارو پخش (%40 ) با هدف جمع آوري پلاسماي انساني از اهداء کنندگان سالم ايراني در جهت تأمين پلاسماي انساني مورد نظر جهت ساخت داروهاي تخصصي با بالاترين استانداردهاي جهاني وبهترين کيفيت مورد نياز بيماران خاص از جمله بيماران هموفيلي در مورخه 28/12/82 در ايران تأسيس شده و فعاليت هاي اين شرکت از شهريور 83 آغاز گرديد.

منو

اهداي پلاسما تداوم بخش زندگي بيماران خاص

Back to Top

Template Design:Dima Group