جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون

تدوین دستورالعمل جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون

جان کلام سخن مدیرعامل بیودارو جناب آقای دکتر شاه بختی در شروع جلسه ای که در آن قرار است طرحی آغاز شود که تاکنون در هیچ جای دنیا انجام نشده است. طرحی که بر اساس نظر معاون اجرائی شرکت بیودارو جناب آقای دکتر حسینی در اولین روزهای درگیری استان قم با ویروس کرونا مطرح شد. جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون و شاید تولید IVIG کووید 19. چندی بعد و بر اساس دستور ستاد ملی کرونا و انجمن پلاسما مراکز بیودارو تعطیل شد. اما از همان زمان مدیران مجموعه بیودارو شروع به بررسی روش و الزامات جمع آوری پلاسمای هایپرایمیون برای بیماران کرونایی نمودند. در این مسیر واحد QA به مدیریت سرکار خانم دکتر صفری فر بیشترین درگیری را برای تهیه الزامات از مراجع مختلف قانونی داخل و خارج از کشور داشت. نهایتا ماحصل تلاش ایشان و همفکری سایر مدیران مجموعه بیودارو تدوین دستورالعمل جمع آوری پلاسمای هایپر ایمیون در مراکز بیودارو گردید تا مقدمات شروع کار نهایی فراهم گردد. این دستورالعمل مطابق با آخرین ضوابط و مجوزهای سازمان غذا و دارو، سازمان بهداشت جهانی و FDA آمریکاست.
امید است شروع این راه، پایان آلام بیماران کرونایی در کشور عزیزمان ایران باشد.
بیودارو فلسفه وجودیش تقسیم سلامت در جامعه ایران است.

«این یک تصمیم ملی، دینی و انسانی است».

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است