لوگو سازمان غذا و دارو

سخنی با سازمان غذا و دارو

آیا میدانید که تعدا اهدای پلاسما در یکسال چند بار است؟

در حال حاضر تعداد اهدای پلاسما برای هر اهداکننده 36 بار در سال است. این تعداد در آیین نامه مراکز پلاسما فرزیس ذکر شده است. این تعداد اهدا با توجه به استاندردهای جهانی باید افزایش یابد.

آیین نامه اهدای پلاسما از کجا آمده است؟

این آیین نامه توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در کمیسیون مشترکی با سازمان انتقال خون تعیین می شود.

در گذشته تعداد اهدای پلاسما در آیین نامه مراکز پلاسما فرزیس 24 بار اهدا در سال با فاصله هر هفته دو اهدا و نهایت 12 لیتر(هر اهدا 500 سی سی بدون سرم و سیترات) بود. یعنی هر اهداکننده در صورتی که پشت سر هم اهدا میکرد نهایتا در سه ماه تعداد اهدای او پر شده و تا سال بعد نمی توانست اهدا کند.

در همان زمان در آمریکا و کانادا تعداد اهدای پلاسما برای هر اهداکننده در سال 104 بار و در اروپا با سخت ترین استانداردها 36 نوبت اهدا با هر هفته دو اهدا بود.

پس از بررسی ها توسط اتحادیه اروپا تعداد اهدا برای هر فرد در آن اتحادیه هم حداکثر به 104 اهدا افزایش یافت. ضمنا حجم اهدا توسط هر فرد در هر نوبت در این کشورها از 600 سی سی تا 850 سی سی است.

در ایران حجم اهدا از 500 سی سی تا 750 سی سی برای هر فرد با سرم و سیترات است که با پیگیری های مجدانه مجموعه بیودارو خصوصا معاونت اجرائی شرکت آقای دکتر سیدحسینی استاندارد 24 اهدا به 36 اهدا افزایش یافت.

متصل بودن بانک اطلاعاتی هر مجموعه پلاسمایی

مراکز اهدای پلاسمای بیودارو اطلاعات اهداکنندگان را با یک کد متصل به شماره ملی هر فرد ثبت نام کرده که هر اهداکننده میتواند با همان کد در هر یک از مراکز بیودارو اهدا کند. اما مراکز دیگر با عدم اجماع در بانک اطلاعاتی خود در هر مرکز میتوانند از یک اهداکننده 36 اهدا بگیرند. بطور مثال یک مجموعه اهدای پلاسما با 3 مرکز در صورتی که فردی برای اهدا به آنها مراجعه کند در هر مرکز یک کد برای او اختصاص داده و او با هر کد 36 بار اهدا می کند که حتی از تعداد اروپا و آمریکا و کانادا هم بیشتر می شود. ما آرزومندیم تا سازمان غذا و دارو با عنایت با استانداردهای جهانی حداقل مراکز را مجبور به استفاده از یک بانک اطلاعاتی مشترک در مراکز خود نماید.

برای تشویق مراکز دیگر به این کار بهترین حرکت افزایش تعداد اهدای مجاز هر فرد به 104 بار بر اساس استاندارد جهانی برای مراکزی است که بصورت لینک بوده و هر فرد با یک کد ملی تنها یک شناسه اهدا داشته باشد. در اینصورت از اهدای اهداکنندگان در مراکز دیگر هم جلوگیری میشود.

با افزایش تعداد اهدا توسط هر فرد عملا از یک خود تحریمی برای تولید دارو هم رهایی یافته و با افزایش تولید مراکز ضمن بهبود شرایط تولید دارو هم کمکی به اهداکنندگان در زمینه دریافت درآمد بیشتر از مراکز اهدای پلاسما شده و هم با افزایش حجم دارو سهولت دسترسی به داروها را بیشتر نموده ایم. حتی با افزایش ظرفیت ها در این حوزه میتوان با صادرات دارو یا حتی خام پلاسما ارزآوری برای کشور ایجاد نمود. امیدواریم عزیزان ما در سازمان غذا و دارو در این راه اهتمام ویژه ای خرج دهند.

تقویم اهدای پلاسما
هر اهداکننده میتواند یک تقویم برای مشخص کردن روزهای اهدای خود داشته باشد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است